Videographer Ixaya Cinema
Videographer

Ixaya Cinema

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
8
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 09 tháng 04 năm 2020
Hoạt động gần đây
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Ixaya Cinema đến từ Sam / Quique, cầu hôn, video trên không, đám cưới
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Ixaya Cinema đến từ Jackie / Riley, cầu hôn, video trên không, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Ixaya Cinema đến từ Yaz / Nathan, cầu hôn, video trên không, đám cưới